De Schakel Logo
 

Bijlage

We hebben in deze bijlage geprobeerd praktische informatie zo bondig en
overzichtelijk mogelijk weer te geven.
We hopen dan ook dat u dit boekwerkje met plezier zult lezen en dat u die
informatie zult vinden die u zoekt.
Mocht u tijdens of na het lezen vragen, suggesties of opmerkingen hebben,
dan horen we die graag, om er ons voordeel mee te kunnen doen!
 

  Download schoolgidsbijlage 2018/2019

 

 

 


Download Adobe
ReaderIndien u het PDF-bestand niet kunt openen, kunt u de nieuwste versie van Adobe Reader hier gratis downloaden.