De Schakel Logo
 

Schoolgids

De schoolgids van CBS de Schakel bestaat uit een algemeen 'onveranderlijk' deel en een jaarbijlage. Elk gezin krijgt, bij aanmelding op school een schoolgids. Ouders/verzorgers waarvan de kind(eren) op de Schakel zitten, ontvangen jaarlijks de schoolgids bijlage.

Via het menu (links) kunt u de schoolgids en de bijlage lezen en desgewenst downloaden.