De Schakel Logo
 

Techniek

 
Techniek op De Schakel
 
Techniek is steeds een vaste waarde op de Schakel. Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs is volop in ontwikkeling en dat is ook te merken op onze school. In onze technieklessen staan niet alleen het doen van proefjes en het maken van constructies centraal, maar wij zien onze leerlingen als kleine onderzoekers. We starten de technieklessen dan ook altijd met het stellen van vragen waarbij uiteindelijk een onderzoeksvraag centraal komt te staan. Voorbeelden hiervan zijn: Hoe breng je een plank in evenwicht? Hoe laat je een toon van een snaar hoger/lager klinken? Waarom blijft iets drijven of gaat iets zinken? Met behulp van proefjes proberen we dan antwoord te krijgen op deze onderzoeksvragen. Afhankelijk van de groep besteden we meerdere lessen aan hetzelfde onderwerp waardoor de leerlingen hier meer over te weten komen. Aan het einde van zo'n lessenserie presenteren de leerlingen aan elkaar wat ze hebben geleerd of ontdekt. We leren dus ook van elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van wat ze geleerd hebben in een werkstuk.
 
We hebben het bijvoorbeeld gehad over geluid. De kinderen hebben proefjes gedaan met trillingen en klankkasten. De opgedane kennis bij deze proefjes hebben ze gebruikt bij het maken van een eigen snaarinstrument.
De kinderen hebben ook geleerd hoe ze een stroomkring moeten maken om een lampje te laten branden of een motortje te laten draaien. Deze kennis hebben ze toegepast in het maken van een robotje dat kan tekenen. Klik op de afbeelding hiernaast voor een impressie.
 
Tijdens de technieklessen is er op deze school veel aandacht voor taal. De leerlingen leren in goede zinnen te formuleren wat ze zien of hebben onderzocht. Het is immers belangrijk dat je elkaar goed begrijpt tijdens het uitvoeren van de onderzoeken. Daarnaast leren de kinderen goede vragen stellen. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van nieuwe woorden en dan met name de vaktaal zoals: klankkast, trilling, zwaartepunt, steunvlak, evenwicht.
 
Dit schooljaar ontvangen we subsidie van KWTO (Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost-Nederland). Dit geeft ons de mogelijkheid om materialen en naslagwerken aan te schaffen en ons verder te professionaliseren in het geven van goede technieklessen. 

 Wil je thuis ook aan de slag met proefjes en techniek, kijk dan eens op de site van techniekmuseum Nemo. Daar staan allerlei verschillende proefjes die je thuis kunt doen. Veel plezier!
 
 
Programmeren
 
Naast de technieklessen besteden we ook regelmatig aandacht aan programmeren op de Schakel. In de onderbouw werken de leerlingen met de Bee-bot. Deze 'bij' kun je een route te laten lopen door hem te programmeren met de commando's: 'vooruit', 'terug', 'naar links', 'naar rechts'. Altijd spannend om te kijken of je programma werkt. Bij de Bee-bot hoort een speciale mat met hokjes. Bij het commando 'vooruit' gaat de Bee-bot één vakje vooruit. Je moet bij het programmeren dus goed tellen en kijken welke kant hij moet opdraaien. 
In de midden- en bovenbouw programmeren we ook met de Ozobot. Deze kleine robot kun je programmeren door middel van kleuren. De volgorde van de kleuren bepaalt of de robot rechtdoor, linksaf of rechtsaf gaat. In groep 5/6 kregen de kinderen de opdracht om de Ozobot via een doolhof met 'brutelaars' naar de waakgorgel te leiden. Dat vergt een goed inzicht en ook een paar keer uittesten of je route wel klopt. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u in dit filmpje zien. De Ozobot in de  groep 5/6. 
 
Naast de Bee-bot en de Ozobot leren de kinderen ook programmeren met verschillende computerprogramma's zoals Ko de kraker. De leerlingen van groep 5/6 hebben computertaal geleerd; het binaire systeem. Woorden maken met alleen nullen en enen; een leuke puzzel!