De Schakel Logo
 

Kwaliteit onderwijs

Onze school als eenheid; prestaties van leerlingen en team.
De dagelijkse leerprestaties worden drie keer per schooljaar vertaald in het rapport. Het gaat hier om een cijfer en een waardering van de inzet per vakgebied. In het kader van het leerlingvolgsysteem toetsen we alle kinderen (behalve groep 1) minimaal twee keer per jaar. Ook deze toetsgegevens kunnen desgewenst op school door ouders worden ingezien. In groep 8 worden onafhankelijke toetsen afgenomen, met het oog op de keuze voor het voortgezet onderwijs. De ouders ontvangen een afschrift van de toetsresultaten van hun kind.

 

Wat statistieken op een rij:

Schoolverlaters; C.B.S ”De Schakel” de laatste 5 jaar: 2014 t/m 2018

Commentaar;
De schoolverlaters blijken zeer succesvol te zijn in het
geadviseerde schooltype. Op onze basisschool hebben zij al
kennis gemaakt met verschillende studievaardigheden.
Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het verwerken
van huiswerk zullen geen problemen opleveren.

 

Citoscore eindtoets groep 8 over de laatste 5 jaren (Bron: Cito)

Score "CBS De Schakel" t.o.v. het landelijk gemiddelde:

Commentaar;
Het landelijk gemiddelde ligt rond een score van 535.
Onze scores zijn gebaseerd op deelname van alle leerlingen van
groep 8. Uit de grafiek blijkt onze score jaarlijks zeer ruim boven het landelijk gemiddelde te liggen.

 

De Citoscore uitgesplitst in de getoetste onderdelen (Bron: Cito)

Score rekenen "CBS De Schakel" t.o.v. het landelijk gemiddelde:

 

Score taal "CBS De Schakel" t.o.v. het landelijk gemiddelde:

Commentaar;
Natuurlijk schommelt de score jaarlijks wel enigszins. Over het
algemeen scoren we royaal boven het landelijk gemiddelde.