De Schakel Logo
 

Kanjerschool

Sociale veiligheid (De Schakel een certificeerde ’Kanjerschool’)
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Als een kind zich niet prettig voelt, zal hij/zij niet tot leren komen. Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Alle leerkrachten, ouders en mensen, die bij de school betrokken zijn, willen bijdragen aan een positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met kinderen over hun gedrag en spreken hen daarop aan. Een van de dingen die ook gedaan wordt is het promoten van goed gedrag en bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag. Deze werkwijze op de Schakel doen we met behulp van de ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
Voorts hanteren wij, in het kader van sociale veiligheid, duidelijke groeps- en
schoolregels,
 

De Kanjertraining (zie ook www.kanjertraining.nl)
De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs.

Opleiding voor alle leerkrachten
De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd. De opleiding wordt verzorgd namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind, weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij ongewenst leerlingengedrag en hoe daarop moet worden gehandeld.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

  • De leerkracht wordt gerespecteerd.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Op dit moment zijn alle leerkrachten van CBS De Schakel (het hele team) geschoold, inclusief de directie. Deze situatie heeft de voorkeur. De school kan dan met behulp van de Kanjertraining invulling geven aan de eisen die de wet Burgerschap en Sociale Integratie stelt aan het onderwijs. Met de Kanjertraining wordt, als het hele team is opgeleid, sociale rust geborgd in alle groepen (doorgaande lijn) en kunnen leerlingen zich concentreren op het leren.


Daar is het volgens ons toch uiteindelijk om te doen. Hoe behalen we een optimaal rendement uit ons onderwijs, waardoor onze leerlingen zowel op vaardigheids- als kennisniveau maximaal kunnen presteren aan het eind van de basisschool cq. na de basisschool in het voortgezet onderwijs.

 

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Kanjertraining