De Schakel Logo
 

Actueel

Streetwise

De eerste buitenschoolse activiteit van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 22 september. Eens in de twee jaar doen we mee aan het verkeersproject van de ANWB, Streetwise. Evenals andere jaren doen we dit in samenwerking met de baisschool van Ommerkanaal. De exacte tijden en activiteiten staan op de brief die binnenkort mee wordt gegeven aan de kinderen. Alle groepen zullen hieraan deelnemen. 

We zijn weer gestart

Het schooljaar is weer begonnen. Alle kinderen zijn al een week in hun nieuwe klas of groep geweest. Een nieuwe plek, soms een nieuwe juf of meester, het is altijd even spannend zo'n eerste week. Maar we zijn onderweg om er samen weer een prima schooljaar van te maken. Als echte kanjerschool is er ook dit jaar het volste vertrouwen dat het samen met ouders, leerlingen en team een leerzaam, plezierig jaar wordt. Elke schakel telt bij ons op school en we helpen elkaar om er een sterke, stabiele ketting van te maken. De komende weken staan er enkele ouder-informatie avonden gepland in de groepen 1 t/m 6. U bent hier van harte welkom om informatie te ontvangen over de 'nieuwe' groep waarin uw kind zit, maar zeker ook om kennis te maken met elkaar. U bent welkom op deze avonden:
 
 
dinsdag 12 september om 20.00 uur: ouders/verzorgers van de leerlingen in gr.5/6
donderdag 14 september om 19.00 uur: ouders/verzorgers van de leerlingen in gr. 1/2
dinsdag 19 september om 20.00 uur: ouders en verzorgers van de leerlingen in gr. 3
donderdag 21 september om 20.00 uur: ouders en verzorgers van de leerlingen in gr. 4
 
Deze avonden bevelen we van harte bij u aan en we hopen u allen te mogen ontmoetent. 

Kijk voor een actueel overzicht op de jaarkalender